X
تبلیغات
رایتل

فایل لینک

لینکهای مجاز دانلود انواع فایل کاربردی , علمی و آموزشی

تحقیق در مورد سازمان‌های یادگیرنده

    لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات نوع فایل: WORD قابل ویرایش و آماده پرینت   تعداد صفحات : 15 صفحه سازمان‌های یادگیرنده چکیده به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم تفاوت بسیاری میان سازمان‌های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحب‌نظران رشته مدیریت می‌گوید: «مدیران امروز با سازمان‌هایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند.» یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های جدید، شکل‌گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید کسب می‌کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. هدف این مقاله ایجاد آشنایی با ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده است. منبع : روزنامه همشهری،‌ پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1384، سال سیزدهم، شماره 3702، صفحه 11 کلیدواژه : سازمان‌های یادگیرنده 1- مقدمه سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 ...لینک منبع :تحقیق در مورد سازمان‌های یادگیرنده

مقالات ISI سازمان یادگیرنده : 29 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی isiarticles.com/topic/124‎Cached Similarدر این صفحه، تعداد 29 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع سازمان یادگیرنده آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید. سازمان‌های یادگیرنده :: مقاله در راهکار مدیریت www.mgtsolution.com/olib/467873926.aspx‎Cached Similarبخش‌هایی از مقاله ای که با همین عنوان توسط سرکار خانم سمیرا اسلامیه به عنوان نویسنده ارسال شده بود به موارد دیگری از سازمان های یاد گیرنده اشاره داشت و مکمل این مقاله بود. به همین دلیل آن موارد (برای .... در تفکر سیستمی، ریشه‌ها به خوبی بررسی شده و به کمک الگوهای پویا، تمامی علت‌ها و معلول‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یکی از زیرمجموعه‌های ... [PDF] ﭼﻴـﺴـﺖ؟ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه nipc.ir/uploads/learning_572.pdf‎Cached Similarﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه. » و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪان،. ﻣﺪﻳ. . ﺮان،. رﻫﺒﺮان ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ و. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻗ. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻟﺬا. اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن . ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎدت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را. ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺒﺪل ﺳﺎزﻧﺪ . ﻻزﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘـﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴـﺮ و ﻫﻤـﺴﻮ. ﻛﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. دانلود رایگان مقاله ترجمه شده سازمان یادگیرنده - مادسیج madsg.com/دانلود-رایگان-مقاله-سازمان-یادگیرنده/‎Cached Similar15 مارس 2014 ... [gview file=”http://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-The- organization-as-an-interdisciplinary-learning-zone-Using-a-strategic-game-to- integrate-learning-about-supply-chain-management-and-advertising.pdf” save=” 0″]. ترجمه فارسی : چکیده. تحقیقات نشان می دهد که در سازمانهای یادگیرنده ... دانلود مقاله سازمانهای یاد گیرنده - مگ ایران mag-iran.com/دانلود-مقاله-سازمانهای-یاد-گیرنده.htm‎Cached Similarگیرند که چگونه با هم یاد بگیرند چگونه ایده ها و نظرات و تصورات ذهنی را به هم نزدیک کنند بنابراین سازمان یادگیرنده سازمانی است که می آموزد تغییر کند و متحول شود. “ سازمان یاد گیرنده” یک گروه بندی کلمه ای است که در زبان ایجاد می کنیم. همانند هر گروه بندی واژه ای٬ واژه مورد نظر ما می توانند مانند یک شمشیر دو لبه به کار رود. بدین معنی ... سازمانهای یادگیرنده - مرجع علوم مدیریت ایران www.e-modiran.com/downloads/management/.../t:سازمانهای_یادگیرنده‎Cached Similarسازمانهای یادگیرنده | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. سازمانهای یادگیرنده - پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com/Archive/سازمانهای+یادگیرنده/‎Cached Similar27 ا کتبر 2010 ... تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com چکیده: تفکر سنتی به فرآیند مدیریت منابع انسانی که طی آن آموزش و توسعه درطول فرآیند یعنی جذب، به کارگیری، بهسازی و نهایتاً نگهداشت نیروی انسانی مورد مطالعه قرار می گرفت، در استراتژی های جدید سازمانی متحول شده است. رهاوردهای قرن ... [DOC] دریافت فایل tahavol.moe.gov.ir/.../تقدم-باکدامیک-مدیریت-دانش-یاسازمان-یادگیرنده‎Cached Similarاین مقاله به دنبال بیان و بررسی این موضوع مهم است و هدف آن ترسیم مدیریت دانش سازمان یادگیرنده در چارچوب یک مدل ادراکی نظری به منظور ارائه یک مبنای توسعه راهبردی در مورد چگونگی معرفی مدیریت دانش و تلاش برای تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده است. روش تحقیق، از نوع تحلیل موضوعی و جامعه آماری شاغلان سمتهای استراتژیک ... [PDF] مفهوم سازمان یادگیرنده https://eahrms.com/files/5thHRMConf/S27.pdf ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از. ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺴﺰاﯾﯽ دارد. )13(. و آﻣـﻮزش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﻣـﻮرد. ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و ﺗﻮا. ن آﻧﺎن ﮔﺮدد؛. )14(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ . اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. تحقیق درباره سازمان های یادگیرنده www.asemankafinet.ir/.../تحقیق-درباره-سازمان-های-یادگیرنده.aspx‎Cached Similarتحقیق درباره سازمان های یادگیرنده. مقدمه‌. برنامه‌های‌ بهبود مداوم‌ که‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مدیریتی‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده‌ می‌شوند. مدیران‌ به‌ این‌ امید چنین‌ برنامه‌هایی‌ را، که‌بعضاً هزینه‌های‌ گزافی‌ را نیز به‌ سازمان‌ تحمیل‌ می‌کنند، در دستور کار قرارمی‌دهند که‌ بتوانند در سازمان‌ توان‌ رقابت‌ در بازار جهانی‌ و مقاومت‌ در برابر پیچیدگی‌های‌ ...
تاریخ ارسال: شنبه 23 دی 1396 ساعت 08:51