X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فایل لینک

لینکهای مجاز دانلود انواع فایل کاربردی , علمی و آموزشی

مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   جامعه شناسی، ایل و عشایر گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار می‌روند. .... در گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار می‌روند. در برخی از متنهای تاریخی ایران، ایل به مفهوم جامعه اسکان نیافته و چادرنشین، شناسانده شده است فسایی دو اصطلاح ایل و طایفه را از یکدیگر متمایز می‌کند و ایل را به مردمی که در تمام سال در بیابانها، در چادرهای سیاه زندگانی می‌کنند و از گرمسیرات به سردسیرات جابه جا می‌شوند، اطلاق می‌کند. و طایفه را برای مردمی که کوچ نمی‌کنند، و از تیره‌های ای ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مردم، شناسی، جامعه، شناسی،، عشایر، 11ص
تاریخ ارسال: یکشنبه 17 دی 1396 ساعت 01:48

بررسی سیستم حسابداری اداره امور عشایر

******************************************************* لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات فرمت فایل: ورد (Word) قابل ویرایش و آماده چاپ *******************************************************   قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:     تعداد صفحات : 38 صفحه گزارش کارآموزی رشته: حسابداری موضوع کارآموزی:بررسی سیستم حسابداری اداره امور عشایر مکان کارآموزی: اداره امور عشایر شهرستان ایذه استاد راهنما: جناب آقای اسکندری تهیه کننده: سعید شالوئی ترم تابستان سال 1386 فهرست مطالب عنوان صفحه تقدیر و تشکر چکیده مقدمه فصل اول – کلیات 1 ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری 1 تعریف حسابداری 2 مراحل حسابداری 2 پروژه های کشاورزی 3 پروژه های آبرسانی 3 تاریخچه تاسیس اداره امور عشایر 5 فصل دوم –مبانی تئوری 6 واحد حراست 8 انواع انبار در امور عشایر ایذه 9 مراحل سفارش اجناس از انبار 9 کارت انبار 10 برگ حواله انبار 11 برگ سفارش اجناس 12 انواع رسید انبار 12 فرایند خروج اجناس از انبار 14 واحد حسابداری 14 سند حسا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 دی 1396 ساعت 00:42

تحقیق در مورد بررسی سیستم حسابداری اداره امور عشایر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 36     گزارش کارآموزی رشته: حسابداری موضوع کارآموزی:بررسی سیستم حسابداری اداره امور عشایر مکان کارآموزی: اداره امور عشایر شهرستان ایذه استاد راهنما: جناب آقای اسکندری تهیه کننده: سعید شالوئی ترم تابستان سال 1386 فهرست مطالب عنوان صفحه تقدیر و تشکر چکیده مقدمه فصل اول – کلیات 1 ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری 1 تعریف حسابداری 2 مراحل حسابداری 2 پروژه های کشاورزی 3 پروژه های آبرسانی 3 تاریخچه تاسیس اداره امور عشایر 5 فصل دوم –مبانی تئوری 6 واحد حراست 8 انواع انبار در امور عشایر ایذه 9 مراحل سفارش اجناس از انبار 9 کارت انبار 10 برگ حواله انبار 11 برگ سفارش اجناس 12 انواع رسید انبار 12 فرایند خروج اجناس از انبار 14 واحد حسابداری 14 سند حسابداری 16 تخصیص انبار 17 تامین اعتبار 17 مزایای پایان خدمت پرسنل 18 دفتر روزنامه 19 علل موجبات استفاده از دفتر روزنامه 19 دفتر کل 20 تراز آزمایشی 21 فصل سوم – تجزیه و تحلیل 23 تجزیه و تحلیل 24 مهمترین روشهای تجزیه و تحلیل نتایج حا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 21:28

سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده 1387 نتایج تفصیلی

                    در این فایل  سرشماری اجتماعیاقتصادی عشایر کوچنده 1387 نتایج تفصیلی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد  تعداد صفحات : 103  این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت " pdf  " در اختیار شما قرار می‌گیرد . فروشگاه تحقیق و پروژه یونی شاپ       ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 دی 1396 ساعت 15:40

تحقیق درباره عشایر خوزستان(pdf)

چکیده    ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی  ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﻦ 29ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، زﯾﺮا اﺳﺘﺎن دارای ﻣﺴﮑﻦ، ﻟﺒﺎس، آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن، ﭘﮋوﻫﺶ و ...دارد .      ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ وﯾﮋه، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﯿﻼق و ﻗﺸﻼق ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺣﺘﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﮐﻮچ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﯿﻼق )ﻓﺮوردﯾﻦ ﺷﺮوع و ﺷﻬﺮﯾﻮر ﭘﺎﯾﺎن  ( آﺑﺎن ﻣﺎه15 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ 15) ﮐﻮچ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺖ (و در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺸﻼق ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن، اﯾﺬه و ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺎدر ﺑﺮزﻧﺘﯽ، ﭘﺸﻢ ﭼﺎدر ﮐﻪ ﺳﯿﺎه ﭼﺎدر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮی ﺑﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺸﻼق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎی زﯾﺎد، ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.      ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻞ ﮐﻮچ رو و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﭼﻬﺎرﻟﻨﮓ و ﻫﻔﺖ ﻟﻨﮓ،  و . . ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 1 دی 1396 ساعت 10:44
( تعداد کل: 19 )
   1      2     3     4   >>
صفحات