X
تبلیغات
رایتل

فایل لینک

لینکهای مجاز دانلود انواع فایل کاربردی , علمی و آموزشی

گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تنگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1

    گزارش کارآموزی دانشکده شیمی گروه مهندسی گاز پتروشیمی شهید تندگویان شرح فرآیند کارخانه PTA-1 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:85             قسمت 1100 ـ تراکم هوا) دیاگرام  11 – 1 - PR- 0201- 3 را نگاه کنید ( 1-1-2-3 ) خلاصه     این قسمت برای بدست آوردن هوای متراکم برای انجام واکنش اکسیداسیون در R1301A/B و D1401  با حداقل مصرف انرژی فراهم شده است . به این منظور انرژی موجود در گاز ( Off - Gas) خارج شده از راکتورها در منبسط کننده A/B  TE1101 باز یافت می شود . همچنین به دلیل گفته شده بخار اضافی تولید شده در واحد به توربین بخار چگالشی TR 1101 فرستاده می شود .   برای موازنه‌انرژی لازم برای‌کمپرسور بخارفوق داغ 40 barg از محدوده واحد ( Battery  Limits) وارد میشود .    کندانس اضافه بدست آمده بعد از پیش گرم شدن به C ْ 85   به محدوده واحد ( BatteryLimits) برگشت داده می شود .   2-1-2-3 ) شرح کامل       &nbs ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 1 دی 1396 ساعت 09:15

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تنگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1 .

      گزارش کارآموزی دانشکده شیمی گروه مهندسی گاز پتروشیمی شهید تندگویان شرح فرآیند کارخانه PTA-1 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:85             قسمت 1100 ـ تراکم هوا) دیاگرام  11 – 1 - PR- 0201- 3 را نگاه کنید ( 1-1-2-3 ) خلاصه     این قسمت برای بدست آوردن هوای متراکم برای انجام واکنش اکسیداسیون در R1301A/B و D1401  با حداقل مصرف انرژی فراهم شده است . به این منظور انرژی موجود در گاز ( Off - Gas) خارج شده از راکتورها در منبسط کننده A/B  TE1101 باز یافت می شود . همچنین به دلیل گفته شده بخار اضافی تولید شده در واحد به توربین بخار چگالشی TR 1101 فرستاده می شود .   برای موازنه‌انرژی لازم برای‌کمپرسور بخارفوق داغ 40 barg از محدوده واحد ( Battery  Limits) وارد میشود .    کندانس اضافه بدست آمده بعد از پیش گرم شدن به C ْ 85   به محدوده واحد ( BatteryLimits) برگشت داده می شود .   2-1-2-3 ) شرح کامل      &nb ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:09

فایل گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تنگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1 ..

  گزارش کارآموزی دانشکده شیمی گروه مهندسی گاز پتروشیمی شهید تندگویان شرح فرآیند کارخانه PTA-1 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:85             قسمت 1100 ـ تراکم هوا) دیاگرام 11 – 1 - PR- 0201- 3 را نگاه کنید ( 1-1-2-3 ) خلاصه    این قسمت برای بدست آوردن هوای متراکم برای انجام واکنش اکسیداسیون در R1301A/B و D1401 با حداقل مصرف انرژی فراهم شده است . به این منظور انرژی موجود در گاز ( Off - Gas) خارج شده از راکتورها در منبسط کننده A/B TE1101 باز یافت می شود . همچنین به دلیل گفته شده بخار اضافی تولید شده در واحد به توربین بخار چگالشی TR 1101 فرستاده می شود . برای موازنه‌انرژی لازم برای‌کمپرسور بخارفوق داغ 40 barg از محدوده واحد ( Battery Limits) وارد میشود .    کندانس اضافه بدست آمده بعد از پیش گرم شدن به C ْ 85 به محدوده واحد ( BatteryLimits) برگشت داده می شود .   2-1-2-3 ) شرح کامل        واحــد تراکـم هـوا، هوای فرآیند را برای راکتورهای اکسی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 19:58

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تنگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1

    گزارش کارآموزی دانشکده شیمی گروه مهندسی گاز پتروشیمی شهید تندگویان شرح فرآیند کارخانه PTA-1 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:85             قسمت 1100 ـ تراکم هوا) دیاگرام  11 – 1 - PR- 0201- 3 را نگاه کنید ( 1-1-2-3 ) خلاصه     این قسمت برای بدست آوردن هوای متراکم برای انجام واکنش اکسیداسیون در R1301A/B و D1401  با حداقل مصرف انرژی فراهم شده است . به این منظور انرژی موجود در گاز ( Off - Gas) خارج شده از راکتورها در منبسط کننده A/B  TE1101 باز یافت می شود . همچنین به دلیل گفته شده بخار اضافی تولید شده در واحد به توربین بخار چگالشی TR 1101 فرستاده می شود .   برای موازنه‌انرژی لازم برای‌کمپرسور بخارفوق داغ 40 barg از محدوده واحد ( Battery  Limits) وارد میشود .    کندانس اضافه بدست آمده بعد از پیش گرم شدن به C ْ 85   به محدوده واحد ( BatteryLimits) برگشت داده می شود .   2-1-2-3 ) شرح کامل       &nbs ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 آذر 1396 ساعت 15:43

گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تنگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1 .

  گزارش کارآموزی دانشکده شیمی گروه مهندسی گاز پتروشیمی شهید تندگویان شرح فرآیند کارخانه PTA-1 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:85             قسمت 1100 ـ تراکم هوا) دیاگرام 11 – 1 - PR- 0201- 3 را نگاه کنید ( 1-1-2-3 ) خلاصه    این قسمت برای بدست آوردن هوای متراکم برای انجام واکنش اکسیداسیون در R1301A/B و D1401 با حداقل مصرف انرژی فراهم شده است . به این منظور انرژی موجود در گاز ( Off - Gas) خارج شده از راکتورها در منبسط کننده A/B TE1101 باز یافت می شود . همچنین به دلیل گفته شده بخار اضافی تولید شده در واحد به توربین بخار چگالشی TR 1101 فرستاده می شود . برای موازنه‌انرژی لازم برای‌کمپرسور بخارفوق داغ 40 barg از محدوده واحد ( Battery Limits) وارد میشود .    کندانس اضافه بدست آمده بعد از پیش گرم شدن به C ْ 85 به محدوده واحد ( BatteryLimits) برگشت داده می شود .   2-1-2-3 ) شرح کامل        واحــد تراکـم هـوا، هوای فرآیند را برای راکتورهای اکسی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:01
( تعداد کل: 8 )
   1      2   >>
صفحات